986 812 214 (Campus)
986 813 656 (Cidade)
delegacion@dai.uvigo.gal

Préstamo de material

Na Delegación do Alumnado de Industriais temos a disposición do estudantado da escola diverso material de préstamo. Entre outras cosas:

  • Calculadoras
  • Sets de regras, escuadra e cartabón
  • Compases
  • Cargadores de teléfono
  • Ladróns de enchufe
  • Ratos de ordenador

O material é desinfectado mediante a utilización dun esterilizador UV despois de cada uso, para maior seguridade.

Os préstamos faranse por un máximo de 7 días, aínda que a súa finalidade principal é dar unha alternativa para momentos puntuais dun olvido, falta de batería dunha calculadora, etc.

Se precisas de algunha de estas cousas, pasa polo local de Delegación para solicitalas.