986 812 214 (Campus)
986 813 656 (Cidade)
delegacion@dai.uvigo.gal

Queixa, suxestión ou parabén

Dependendo do tipo de queixa ou reclamación que se queira facer, existen distintos tipos de canle que se deben de utilizar.

Relativas á docencia, organización ou infraestructuras

Se a queixa está relacionada ca docencia dunha materia, organización docente, ou con problemas de equipamento, conexións nas aulas, etc estas deben realizarse a través do sistema QSP da Universidade de Vigo. Explicámoste os pasos a continuación:

 • Preme no seguinte botón para abrir nunha nova pestana o formulario de QSP e le os avisos antes de continuar
 • Selecciona «Introducir QSP autenticada»
 • Identifícate cos teus datos de acceso da Universidade
 • En «Tipo de incidencia» indicar a opción desexada
 • En «Tipo de estudante» seleccionar se es de grao/master/doutoramento
 • En «Categoría», as que máis se poden axustar son:
  • Se a queixa é relativa á docencia ou organización docente, seleccionar «Centros (en relación coa docencia)»
  • Se a queixa é relativa ás infraestructuras da escola, seleccionar «Centros (en relación coa administración)»
 • En «Unidade» indicar «Escola de enxeñaría industrial» (no caso de queixa de administración, ter en conta a sede)
 • Por último, en «Descrición» indicar da forma máis precisa posible o problema sobre o que se quere informar


Relativas á calificación dunha proba de avaliación

Se non estás de acordo ca calificación dunha proba de avaliación e queres pedir unha segunda corrección, deberás cubrir o formulario que se atopa na seguinte ligazón e presentalo, por duplicado, nos Negociados de Asuntos Xerais da Escola de Enxeñería Industrial, na sede campus ou na sede cidade, no prazo de 15 días naturais dende que se fan públicas as notas da proba, unha vez rematado o proceso de revisión da mesma.

En caso de imposibilidade de acudir por restriccións debidas á pandemia da COVID-19, remitir o formulario por correo electrónico ao Negociado de Asuntos Xerais, na dirección eei.asuntosxerais@uvigo.es.