986 812 214 (Campus)
986 813 656 (Cidade)
delegacion@dai.uvigo.gal

Transparencia

NORMATIVA

A Delegación do Alumnado é o máximo órgano de representación estudantil da Escola de Enxeñería Industrial. Somos un órgano oficial da Universidade de Vigo formado por estudantes regulado a través das seguintes normativas:


OUTRA INFORMACIÓN

Se queres obter acceso aos acordos tomados nos distintos órganos internos da delegación, convenios asinados, datos de tesouraría ou calquera outro tipo de información, podes solicitalo escribíndonos a delegacion@dai.uvigo.gal